SAL7366, Act: V°103.6 (197 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°103.6  
Act
Date: 1472-11-20

Transcription

2021-04-08 by Claire Dejaeger
Item aengehoert willem van duysborch als aenlegger in deen zijde en(de) arnt/
lachma(n) verwerde(r) in dande(re) va(n) gescille opde punte(n) na v(er)claert Is/
get(er)mijneert dat willem vors(creven) na sijnd(er) p(rese)ntacien coepe(n) sal eene(n) r(ijnsch) gul(den)/
lijftochten ten live van twee des vors(creven) arnold(s) kynde(re) Behoudelic des vors(creven)/
willem d(aer) inne sijn heffen en(de) dat den brief bliven sal ond(er) de wet tot/
elx behoef Item dat arnt van colen bliven sal in een cam(er) ned(er)ca(mer)/
en(de) die te hemwert hebben om d(aer) inne te slapen en(de) te woenen En(de) dat/
mits dien de vors(creven) arnt lachma(n) houden sal den vors(creven) willem in zijne(n) ca(mer)?/
om den selven prijs also hij tot noch geweest heeft en(de) oft willem des/
also niet en doet dat arnt lachma(n) in dien gevallen sijnder ongelast s(al)?/
wesen Actu(m) in pleno (con)silio nove(m)br(is) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt