SAL7366, Act: V°27.1 (57 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°27.1  
Act
Date: 1472-07-26

Transcription

2018-11-29 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(etter)en sullen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt doen cont en(de) te weten(e)/
dat opden dach datum desen voir ons comen is in prop(er) p(er)sone/
willem van haesdonc En(de) heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie et auctoriteit gegeven janne stevens voirspreke/
inder stat van bruessel gera(m)me de vos en(de) mathijse van eycken/
oft den eenen van hen Alle alsulke saken questien end(de) gescillen/
des voirs(creven) willems die hij nu heeft uutstaen(de) oft namaels/
hebben sal mogen voir wat gerichte ghestelic end(de) weerlic/
teghen symoen van papenbroecke coopman van wijne Te/
verwaren te vervolghen te bedinghen te wynnen en(de) te/
verliesen zijn saken te contesteren En(de) ofs behoeft getuyge(n)/
te leiden die te batteren hue(r) deposicien te wederleggen/
En(de) vortaen generalic en(de) specialic allet ghene in des/
vors(creven) is te doen en(de) te vorde(re)n des de voirs(creven) willem selve in/
p(er)sone soude mogen doen Promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo julii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt