SAL7366, Act: V°29.2 (59 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°29.2  
Act
Date: 1472-08-04

Transcription

2018-11-29 by Claire Dejaeger
# Allen de(n) ghene(n) die dese oepen(en) l(ette)ren sele(n) zien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stat va(n) loven(en) saluyt Certifice(re)n/
en(de) doen te wete(n) dat opde(n) dach va(n) hede(n) datu(m) des briefs voir/
ons come(n) zijn de eerbae(re) claes van testelt en(de) gheert bog(ar)t onse/
ingesete(n) poirte(re)n gesworen(en) te des(er) tijt vande(n) droechscheerderambachte/
te loven(en) Ende hebben ons op hue(re)n eedt dien zij als gesworen(en)/
totte(n) voirs(creven) ambachte gedaen hebben gecundicht hoe dat he(n)neke(n)/
van espen sone wile(n) pet(er)s bringer van desen met coene(n) de/
witte oeck onse(n) ingeseten(en) ambachthoude(r) vande(n) droechsche(re)n/
tvoirs(creven) ambacht gheleert heeft twee jaer en(de) dach en(de) dat/
hij den voirs(creven) ambachte en(de) zijne(n) voirs(creven) meester geheelijck en(de)/
al voldae(n) ende vernuecht heeft gelijc oic de selve meest(er)/
dat bij eede dien hij lijflijck ten heylige(n) dede gecleert/
heeft Te dien ynde dat eenyegelijck dient ae(n)gae(n) mach/
tot alle(n) plaetse(n) d(aer) de voirs(creven) henneke(n) va(n) espen comen/
oft wercke(n) sal hem d(aer)nae moge wete(n) te vuege(n) Des/
torconde(n) hebben wij borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet d(er) stat/
va(n) loven(en) voirs(creven) de(n) segel te(n) sake(n) d(er) vors(creven) stat ae(n) dese/
l(ette)ren doen aenhange(n) quarta aug(usti)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt