SAL7366, Act: V°31.4 (66 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°31.4  
Act
Date: 1472-08-05

Transcription

2019-01-28 by Claire Dejaeger
Item henric pau sone wilen jans woenen(de) te lyesele/
in p(rese)ncia heeft ghelooft henricke emerix woenen(de) te/
kyesekem lyezele [vors(creven)] dat hij tusschen dit en(de) kersmesse [naest(comende)] af/
quijten oft versetten sal alsulken mechelschen sacke corens/
erflijc als de heylighegheest van lyezele jairlix ende/
erflijc heeft op twee gemete lants toebehoe(re)nde den/
voirs(creven) henr(icke) emericx dair af deen gelegen is opt/
cruysvelt neven den goeden des selfs henrix in/
wedersijde En(de) dand(er) is gelegen opt calstervelt/
tusschen den goeden meest(er) jans vanden broeke oic/
in wederzijde en(de) also vele te doen dat des voirs(creven) henr(ix) de/
pande des voirs(creven) henrix emerix d(air) af en(de) van allen v(er)loepen(en)/
pachten schaden en(de) costen die hij dair om geleden mach/
hebben sullen los en(de) quijt [sullen] zijn en(de) bliven also dat den voirs(creven)/
henr(icke) emerix en(de) zijnen nacomelingen noch [genoech zij en(de) dat] de goede des/
voirs(creven) [henr(ix)] van nu vortaen dair af gheen schade hebben/
noch grig crighen en sullen cor(am) heykens cav(er)chon/
aug(usti) v
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt