SAL7366, Act: V°32.3 (68 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°32.3  
Act
Date: 1472-08-08

Transcription

2019-01-28 by Claire Dejaeger
It(em) es vorweerde tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien dat de vors(creven) jan ouderogge/
tvoirs(creven) huys dair inne de vors(creven) katlijne als tocht(er)sse blijft sitten(de)/
sal houden van wande en(de) dake en(de) alle behoiflike rep(ar)acie(n) hue(re)n/
leefdach lanc mair des sal de voirs(creven) katlijne jairlix betale(n) ten/
behoirlik(en) tide twee hollan(sche) guld(en) en(de) twee rinsche gul(den) en(de) negen/
l(i)b(ra) borssegelts die uute(n) vors(creven) huyse gaen Is voort vorweerde/
oft soe geboirde dat de vors(creven) jan opte vors(creven) erve e(n)nige nyeuwe/
huyse woude doen ty(m)meren dat hij dat sal moigen doen mair/
alsdan soude hij der selver ka(tlij)[ne(n)] mote(n) bewijsen op dat huer geliefde/
een ander huys te hue(re)n bewoeni(n)gen tsijne(n) coste totter tijt toe dat/
huer huys dair inne zij getocht es als vors(creven) es volmaict sal sijn/
Ende wes chijs men noch tacht(er) es te betale(n) vand(en) vors(creven) erve tot/
des(en) daige toe sal jan op hem nemen en(de) betale(n) d(er) selver katlijnen/
ontlasten cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt