SAL7366, Act: V°37.2 (78 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°37.2  
Act
Date: 1472-08-19

Transcription

2019-02-22 by Claire Dejaeger
It(em) de voirs(creven) guedinge sal blive(n) ond(er) scepen(en) va(n) loven(en) en(de) es geciet te dier/
meyni(n)gen dat de voirs(creven) ii gegoidde p(er)sone(n) aut alt(eri) d(aer)mede aen tvoirs(creven)/
kinsgedeelte des voirs(creven) he(re)n pet(er)s inde erflike goede vors(creven) nad(er) voirs(creven) moed(er)/
doot en(de) niet eer zoe vele verhalen selen moigen als zij voir den selven/
he(re)n pete(re)n alda alsdan betaelt en(de) uutgeleecht selen hebben ende/
tacht(er) wesen uut saken vand(en) voirs(creven) borchtocht en(de) om hen vander/
selver borchtocht en(de) allen costen van rechte en(de) ande(re) d(aer)om gedaen/
alsdan d(aer)aen te lossen en(de) geheelic te ontheffen en(de) dese lossinge gesciet/
sele(n) de vors(creven) brieve te nyeute gedaen wordde(n) en(de) de weduwe staen/
vand(en) selve(n) goede(n) oft die lossinge voir huer doot gesciedde op huer vorste/
voete eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt