SAL7366, Act: V°38.1 (80 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°38.1  
Act
Date: 1472-08-21

Transcription

2019-03-14 by Claire Dejaeger
Item vander questien die voir den raide vand(er) stat quam/
tusschen hubrechte de ruyssche in deen zijde en(de) jacope/
van nuesberge in dande(re) van zeker scult die de selve/
hubrecht den vors(creven) jacope hyesch als voir hem borchtocht/
betaelt te hebben welcker schout de selve jacop meynde/
ongehouden te wesen mits eender amen wijns die de/
voirs(creven) hubrecht kynde dat hij vanden selven jacope hadde/
gehadt En(de) mits ix ryns guld(en) die arnt slootmake(re)/
teghen de scove den voirs(creven) jacope met scepen(en) brieve(n)/
van loven(en) sculdich was welcken brief de selve jacop/
den voirs(creven) hubrechte soude overgheven dair de selve/
hubrecht zijn consent inne hadde gedragen Wert/
getermijneert bijden raide vand(er) stat na reden(en) van/
p(ar)tien dat de voirs(creven) hubrecht metten overgheven/
vanden voirs(creven) brieve en(de) den aenverden vand(er) voirs(creven) ame(n)/
wijns vander voirs(creven) schout te vreden zoude wesen/
Behoudelic oft de voirs(creven) arnt oft de zijne hen vand(er)/
selver schout met rechte conste ontslaen die niet/
doeghdelijc te wesen oft datse die den vors(creven) jacope/
niet sculdich en waren dat dair af de vors(creven) jacop/
den vors(creven) hubrechte innestaen sal Actu(m) in pleno/
consilio aug(usti) xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt