SAL7366, Act: V°43.3-R°44.1 (92 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°43.3-R°44.1  
Act
Date: 1472-09-07

Transcription

2019-04-23 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(etter)en sullen zien oft horen/
lesen burgermeest(er)en scep(enen) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt doen cont en(de) te weten dat opden dach dat(um)/
van desen voir ons come(n) is in prop(ere) p(er)sone jossar de/
haller sone he(re)n willems wilen van haller ridders woenen(de)/
te haller le grant en(de) heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven he(re)n librechte/
van haller ridder he(re)n janne bernamont prieste(r) ancealle/
le begge meester arnde beau aberde de mont janne/
le polits sone wilen collarts clause de beye(re) janne stevens/
janne van udekem willem(me) van haesdonc willem(me) van/
leefdale en(de) massarde van haller sone wilen hellinial va(n)/
haller oft den eene(n) van hen Alle en(de) yegewelcke/
sijn saken questien en(de) gescillen die hij uutstaen(de) heeft oft/
namaels hebben sal mogen voir wat gerichte gheestelic/
oft weerlijc dat zij En(de) vortaen alle en(de) gew yegewelke/
sijn jairgulde sculden opcomingen profiten vervallen goede/
beruerlic en(de) omberuerlic chijsen renten erfpachten en(de) allen/
ande(re)n toebehoirten die de selve jossart heeft en(de) men hem/
sculdich is oft namaels sculdich sal wesen inden lande van/
brabant oft dair buyten tegen oft aen wat p(er)sonen dat zij/
Te verwaren te vervolgen te vorde(re)n te manen teysschen/
op te boe(re)n en(de) tontfangen dair voir te panden te daghen/
rasteme(n)te(n) te doen legghen die met rechte texequeren/
Alle scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen en(de) voirdernesse dair af te/
nemen al na costume en(de) gewoenten vand(er) plaetsen dair/
dat te doen sal zijn En(de) ofs noet geboirde voir alle gerichte(n)/
gheestelic en(de) weerlic met rechte sijn saken te conteste(re)n te/
decline(re)n texcipie(re)n en(de) te reco(n)venie(re)n te replice(re)n te duplice(re)n/
also dicwille en(de) menichwerven als des behoeve(n) sal also wale/
int principael als int accessoir getuygen te leiden der
//
weder p(ar)tien getuygen te sien sweren die te batte(re)n alsoe/
menich werven als des behoeven sal En(de) vortaen/
generalic (et)c(etera) Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
sept(embris) vii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt