SAL7366, Act: V°52.3 (111 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°52.3  
Act
Date: 1472-09-24

Transcription

2019-07-22 by Claire Dejaeger
Item lijsbeth clarissien dochter wilen jans weduwe henrix/
wilen moens geheten claus van pellenberch woenen(de) te lov(en)/
cum tutore sibi rite dato in p(rese)ncia heeft geconstitueert/
gesedt volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeve(n)/
zonder e(n)nich wederroepen janne coenrarts en(de) katlijnen/
peels zijnen wijve alle en(de) yegewelcke hair goede chise/
renten erfpachten als en(de) sculden als sij heeft en(de) men/
hair sculdich is oft namaels sculdich sal wezen te mane(n)/
teysschen opteboren en(de) tontfanghen dair voir te panden te/
daghen rastemente(n) te doen leggen die met rechte te/
v(er)volgen en(de) ten eynde uut texequeren voir alle gerichten/
gheestelic en(de) weerlijc getuygen ofs behoeft te leiden der/
[wederpartien getuygen] te sien zweren die te batteren en(de) hue(r) deposicien te weder/
leggen also wael int principael als int accessoir also dicwile/
en(de) menichwerve(n) als des te doen sal zijn den sculders/
te quiten(e) en(de) quitancie te gheven En(de) vortaen generalic/
(et)c(etera) P(ro)mitt(ens) ratu(m) Behoudelic dat de voirs(creven) gehuyssche/
der voirs(creven) lijsbetten mits des voirs(creven) is sculdich sullen zijn/
en(de) gelooft hebben te houden in hue(re)n cost en(de) hair te gheven/
alle hair behoefte na hue(re)n staet van eten en(de) drincken cledinge(n)/
en(de) schoen en(de) and(er)s cor(am) meld(er)t burg(imagistro) roel(ants) cav(er)chon sept(embris) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt