SAL7366, Act: V°65.3 (129 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°65.3  
Act
Date: 1472-10-16

Transcription

2019-10-30 by Claire Dejaeger
Van alsulke(n) questien en(de) gescille(n) alse uuytstaen moege(n) tusschen/
he(re)n janne van beringe(n) canonick tsinte pet(er)s te loven(e) ter eender/
zijden ende arnde vander berct ter ande(re) Om der erfgoede wille/
jans wijle(n) de roeve(re) te nederijssche gelegen metten toebehoirte(n)/
dair op elc hue(re)r is seke(re) lijfrinten te weten(e) de voirs(creven) her/
jan van zijnsselfs wege(n) x rijders en(de) noch van wegen her/
raes de rijcke viii mudden corens tsjaers en(de) de voirs(creven) arndt/
vi r(ijns) guld(en) tsjaers welke goede de selve her jan eenen/
seke(re)n tijt voir gebreck van betalinge(n) der voirs(creven) zijnre renten/
in handen heeft gehadt Ende des allen dien aencleeft/
hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert in segg(er)s ende/
vriendelijcke yffeners Te weten(e) in arnoldo kyp en(de) gerardo/
van baussele secretar(is) in sulker vuege(n) dat de selve segg(er)s/
informacie vanden selve(n) p(ar)tien gescille(n) en(de) besceyde hebben(de)/
huer uuytsprake [d(air)af] doe(n) sullen op dat zijs eens zijn bynnen thien/
daige(n) naestcomen(de) Promitt(entes) rat(um) cor(am) opp(endorp) cav(er)chon oct(obris) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt