SAL7366, Act: V°69.4-R°70.1 (137 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°69.4-R°70.1  
Act
, en de goeden
Date: 1472-10-20

Transcription

2020-01-08 by Claire Dejaeger
It(em) want pet(er) cleymans gehete(n) de sluyte(re) die als man en(de)/
momboir marien reyns zijns wijfs met janne va(n) puddeghe(m)/
nat(uer)lijc sone der voirs(creven) marie(n) na de h(er)lich(eit) ons genedichs he(re)n/
tsh(er)toge(n) en(de) den rechte zijnre stad van loeven(e) uut machte
//
van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) voir zijns voirs(creven) wijfs en(de)/
huers soens wettich gebreck van twee rijders lijftochte(n)/
come(n) en(de) geleit is tot alle(n) de(n) goede(n) beyde have ende erve/
aerts wilen vander hofstad ende willems vander hofstad/
zijns soens op den dach van heden hadde doen dach doen/
den voirs(creven) willem(me) en(de) de(n) ghene(n) die de goede houden(de) zijn/
sonder de(n) geleydde(n) voirs(creven) te wille(n) co(n)tente(re)n van hueren/
wettigen gebreken voirs(creven) En(de) ten voirs(creven) dage va(n) hede(n)/
nyemant come(n) en is Soe wijsden de he(re)n scepen(en) va(n) lov(en)/
t(er) manissen smeyers aengemerct tresc(ri)pt des meyers/
van herent dexploit volcomelijc gesciet zijnde datme(n)/
de voirs(creven) geleydde vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude in/
de macht van huere(n) beleyde so v(er)re dat noch voir/
hen come(n) is cor(am) opp(endorp) borch vync heykens caverchon/
oct(obris) xx/
Hierna volge(n) de goede/
Inde(n) yerste(n) twee bloecke lants houden(de) negen dach(mael) gelege(n)/
te goethem inde p(ro)ch(ie) van tieldonck dair af deen bloc/
gelege(n) is tussce(n) m(ijn) vr(ouwen) goede vand(er) banc en(de) reyne(r) switte(n)/
Dander bloc is gelege(n) dair tege(n) over aen lod(ewijcx) gheerts goet/
It(em) drie dachmael eeussels gelege(n) op breedzijp tussce(n) de(n)/
goeden des heilichs gheests van loeven(e) ende aerts huens/
It(em) i(½) dach(mael) lants gelege(n) op breetzijpvelt gelege(n) tusscen/
de waterlee en(de) meeus verelst goede It(em) ii(½) dach(mael) lants/
helicht wy(n)ningen(n) belege(n) opt esp(er)velt tussce(n) de strate in deen/
zijde en(de) gh(eer)ts verelst It(em) drie dach(mael) lants op jansvelt/
aen de steyne(n) leepse tussce(n) wille(m)s yden goede gelege(n) op en(de)/
den bosch It(em) een boend(er) lants opt goe
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt