SAL7366, Act: V°72.1 (140 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°72.1  
Act
Date: 1472-10-20

Transcription

2020-01-15 by Claire Dejaeger
Item barbara smoers filia quond(am) [vacat] woenen(de) inde perc/
strate heeft gelooft katlijne van beke werdynne m(er)tens/
van beke vijfen(de)vijftich stuv(er)s en(de) eenen halven te/
weten(e) xviii st(uvers) dair af ts(ent) mertensmesse naestc(omende) xviii st(uvers)/
te kers(messe) oft viii dage d(aer) na ombegrepen en(de) dov(er)bate/
vand(er) selver so(m)men te vastenavonde v(er)volgen(de) te/
betalen quolib(et) ass(ecutu)[m] behalven oft den yersten t(er)mijn/
ov(er)ghinc dat dan al gevallen sal zijn cor(am) godefrido/
hanckart substituto burg(imagist)[ro] oct(obris) xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt