SAL7366, Act: V°72.3-R°73.1 (142 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°72.3-R°73.1  
Act
Date: 1472-10-22

Transcription

2020-02-05 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt/
doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach datum van desen voir/
ons comen is in prop(er) p(er)sone anceal le begge woenen(de)/
te loven(e) en(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegeven [he(re)n henricke le begge priester] meester arnde brau/
en(de) diericke le begge janne de beye(re) gielise vanden/
eynde en(de) henricke vand(er) hoeven oft den eenen van/
hen Alle en(de) yegewelcke zijn zaken questien en(de) gescillen/
als hij uutstaen(de) heeft oft namaels uutstaen(de) sal hebben tege(n)/
wat p(er)sone dat dat zij voir alle gerichten gheestelic ende/
weerlijc te verwaren te vervolghen te bedingen Alle/
zijn jairgulde opcomingen v(er)vallen chijsen renten erfpachte(n)/
en(de) sculden te manen teysschen op te boren en(de) tontfangen/
dair voir te panden te daghen rastemente te doen legge(n)/
die met rechte texequeren ghetuygen ofs behoeft te/
leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te /
batteren also dicwille en(de) menichwerven als des te doen
//
sal zijn Te replice(re)n te duplic(er)en also wale int principael/
als int accessoir also menichwerven als des behoeven sal/
den sculders te quite(re)n en(de) volcomen quitancie te gheven/
Ende vortaen generalic en(de) specialic (et)c(etera) Promitt(ens) ratum salvo /
iusto calculo octobris xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt