SAL7366, Act: V°75.2 (147 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°75.2  
Act
Date: 1472-10-22

Transcription

2020-01-21 by Claire Dejaeger
Alle(n) den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat op hede(n) voir ons/
come(n) is in p(er)sone barthelmeeus vander bauwette(n) woenen(de)/
te wavere en(de) heeft geconstituert gesedt volcome(n) macht p(ro)cur(atie)/
en(de) auct(ori)teit gegeve(n) janne m(er)cielijs sone wile(n) jans woenen(de) te/
duysborch Alle en(de) yegewelke zijn sake(n) questie(n) en(de) gescille(n)/
die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) soude moge(n)/
voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat ware/
oft gescien mochte in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
iusto calculo oct(obris) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt