SAL7366, Act: V°75.4 (149 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°75.4  
Act
Date: 1472-10-22

Transcription

2020-03-02 by Claire Dejaeger
Item gort snijde(re) diens goede in hachten gedaen wae(re)n tot/
nurode bijden meye(r) van zichen(en) oft zijnen stedehoudere/
tot nurode voir eenen core dair voir de voirs(creven) gort/
gesproken zoude hebben en(de) hij als poirte(r) ten versueke/
van desen stat hadde doen ontslaen ende p(ar)tien op heden/
dach bescheiden was van rechte alhier Aldair de/
voirs(creven) meye(r) noch diene(r) en qua(m) heeft hem tegen/
den selven te rechte p(rese)nteert cor(am) o(mn)ibus scabinis dempto/
pynnoc oct(obris) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt