SAL7366, Act: V°76.2 (150 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°76.2  
Act
Date: 1472-10-22

Transcription

2020-03-20 by Claire Dejaeger
Item joes messuens rijcleerverwe(r) heeft gelooft hubrechte de/
pape en(de) pete(re)n beyart clerc aut alt(er)i derthien en(de) eene(n) halven/
rinsche guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc tusschen dit en(de) sint jans/
messe bap(tis)[te(n)] naistcomen(de) te betalen oft zesse weken dair nae/
ombegrepe(n) als v(er)reycte schout totter afquiting(e) van eenen/
leen lijfpen(sien) aen janne boxhoren met vorweerd(e) ene(n) verve dat/
den voirs(creven) joese goede guedinghe en(de) vestich(eit) gedaen wort vand(en)/
huyse geleg(en) inde scepstrate dat dan toebehoire(n) plach lodewijke(n)/
wijlen willemair dair de selve lodewijc uut starf Dwelc de/
selve joes gecocht heeft tegen lodewijke(n) willem(air) sone des voirs(creven)/
wijlen lodewijcx en(de) nyet voird(er) Want in dien gevalle oft/
die guedinge niet en gesciedde soude dese gelofte v(er)smelten/
en(de) te nyeute sijn Ende in des voirs(creven) es hebben de voirs(creven) lodewijc/
renu(n)c(ians) en(de) vranc willemair sijn oem huer (con)sent gedrag(en) en(de)/
den voirs(creven) joese toegeseecht dat de voirs(creven) xiii(½) r(insche) gul(den) hem/
cortte(n) sullen aende afquiti(n)ge van eene(n) rijde(r) te xxvii st(uvers) erflic/
die de selve joes sijn vestich(eit) vand(en) voirs(creven) huyse hebben(de) ter stont/
afquiten moet Behalve(n) nochtan dat des(er) geluften nyet tegenstaen(de)/
die voirs(creven) peter en(de) huben aut alt(er)i hen altijt sullen moige(n) behulpe(n)/
alst hen gelieft om betalinge te hebben vand(er) gelofte(n) hen gedaen/
bijde(n) voirs(creven) lodewijke vrancke(n) en(de) katlijne(n) van werchte(r) julii xiiii/
lestlede(n) voir scepen(en) van loven(e) borch heykens oct(obris) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt