SAL7368, Act: R°104.2-V°104.1 (210 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°104.2-V°104.1  
Act
Date: 1474-11-04

Transcription

2019-03-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) ald(air) op heden bijden rade vand(er) stad quame(n) malc/
jegen ande(re)n willem maes geheeten van wijtvliet/
die in hachten te jans vand(er) hulst heeft doen sette(n)/
gheerde van a(m)merle voe(r) sulcke gelofte als de/
selve gheert den selven willem(me) yndelijc gedae(n)/
heeft voe(r) der stad rade xxvi febr(uarii) lestled(en) in deen/
zijde en(de) de selve gheert in dande(re) Aldair/
de voirs(creven) willem yesch va(n) vroentcoste des voirs(creven)/
gheerts bijden voirs(creven) willem(me) wederleecht en(de)/
te jasp(ar)s claes inder vroenten verseten negen/
ryns guld(en) te xx st(uvers) en(de) voirt div(er)se costen/
int gedinge geleden soe van voirspreken va(n)/
int(er)rogator(ien) te maken en(de) te sc(ri)ven missive(n)/
bode(n)loon en(de) meyers wijn om getuge(n) inne/
te dagen(e) getugen cost en(de) eedegelt loopen(de)/
tsame(n) tweelf r(yns) guld(en) te xx st(uvers) viii/
st(uvers) xii mite(n) Meynen(de) dat de selve g(heer)t/
hem dien sculd(ich) soude zijn op te leggen oft/
d(air) voe(r) in hachte(n) te blive(n) totten rechte want/
d(air) tegen de voirs(creven) g(heer)t meynde want hij/
alle die costen overleden ende gedaen wae(re)n/
voe(r) dwederroepe(n) vand(er) p(ro)curacie(n) gepractizeert/
bijden vo die symoen s(er)arts den voirs(creven)/
willem(me) geg(even) hadde en(de) dat bij d toedoen(e)/
en(de) practisering(en) des voirs(creven) g(heer)ts dwelc de
//
voirs(creven) wille(m) boot te thoene(n) D(air) op de/
selve gheert wed(er)leggen(de) de voirs(creven) costen/
meynde yerst dat hij maer vijfthien dage/
vroentcosten nae d(er) stad statuyten sculd(ich) en was/
te restitue(re)n en(de) oft hij voirde(r) vroentcosten/
sculd(ich) wae(re) soe en wae(re) dat mair van een en(de)/
veertich dage(n) die hij gehoude(n) hadde geweest/
dwelc tot ix r(yns) g(ulden) niet en beliep en(de) vand(en)/
ande(re)n costen aengaen(de) voirspreke(n) br(ieven) bode(n)loon/
en(de) dier gelike en meynde hij niet gehouden/
te zijne want die nae dwederroepe(n) wae(re)n/
gebuert Hier op wert get(er)mineert bijde(n)/
rade vand(er) stad p(ar)tien al int lange gehoirt/
dat de voirs(creven) gheert voe(r) d sijne(n) vroentcost/
va(n) xli dage(n) betalen soude en(de) den voirs(creven) willem(me)/
restitue(re)n xli s(chellingen) gr(oten) brab(ants) en(de) eene(n) stuv(er) van/
leydegelde en(de) d(air) mede va(n) dien gestaen En(de)/
als vand(en) ande(re)n coste(n) bijden voirs(creven) willem(me) ov(er)geg(even)/
en(de) bij ger(arden) va(n) bauss(ele) gehantteekent d(air) af/
was d(er) he(re)n uutsprake dat [want] de voirs(creven) wille(m)/
boot te thoene(n) dat die costen gebuert wae(re)n/
voe(r) dwed(er)roepen vand(er) p(ro)cur(acien) dat d(air) o(m)me/
de voirs(creven) g(heer)t dat point kinne(n) soude en(de) alsoe/
de selve costen betalen oft ontkinne(n) dan/
soude de voirs(creven) wille(m) zijn thoenisse d(air) af leyden/
ten coste vand(en) ongelike(n) Act(um) in pleno (con)s(ili)[o]/
no(vem)[br(is)] iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer