SAL7368, Act: R°111.1 (217 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°111.1  
Act
Date: 1474-11-08

Transcription

2019-02-26 by Mi-Je Van Gils
Item gerart van baussele secretar(is) der stat van loeven(en) in p(rese)ncia/
heeft verhuert en(de) bekind verhuert te hebben voer hem ende/
zijn acomelingen jouffr(ouwe) katlijnen horekens weduwe jans/
wijlen vand(en) hove sone wijlen jans die alsoe hue(re)nde en(de)/
bekinnen(de) gehuert te hebben sijn huys metten hove alsoet/
nu gelegen es achter de herberghe geheeten den weldema(n)/
tegen over de porte en(de) woeninghe he(re)n en(de) meester jans/
spierinx tusscen de selve herberghe geheete(n) den weldeman/
en(de) den doerganc des voirscr(even) gerarts soe meester ruchart/
wijlen tronchillon dat tot noch gehouden heeft Te houden/
te hebben ende te gebruycken soe lange de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne leven sal elx jairs dae(re)nbinne(n) o(m)me ende voe(r)/
thien rinsche guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc alle jae(re) deen/
helicht te paesschen ende dander helict te bamisse te/
betalen den voirscr(even) gerarde en(de) zijnen nacomelinghen/
soe langhe de voirs(creven) jouffr(ouwe) katheline leven sal quolib(et)/
ass(ecutu)[m] dierste betalinghe inne te gane te paesschen naistco/
mende ende nyet eer Met vorweerden dat de voirs(creven) gerart/
tvoirs(creven) huys houden sal van wande en(de) van dake en(de) betale(n)/
jairlix den chijs dair uut gaen(de) soe dat bij gebreke van/
betalinge(n) vanden selve(n) chijse de voirs(creven) jouffr(ouwe) katheline/
gheen schade en lijde Voort es vorweerde dat de selve/
jouffr(ouwe) tselve huys met hue(re)n huysgesinne tot hue(re)n state/
en(de) familien hoe(re)nde selve in p(er)soene besitten gebruycken en(de)/
bewoene(n) sal moete(n) en(de) anders nyet Ende dese vorweerd(en)/
cor(am) roelants heykens no(vem)[br(is)] viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer