SAL7368, Act: R°112.2-V°112.1 (219 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-V°112.1  
Act
Date: 1474-11-08

Transcription

2019-04-02 by Mi-Je Van Gils
Item de voirscr(even) jouffrouwe katlijne heeft den voirs(creven) gerarde/
ende sijnen nacomelinghen ter meerder vestich(eit) en(de) in voldoeni(n)g(en)/
alle en(de) yegewelker vorweerden pointe(n) en(de) geluften begrepe(n)/
inden voirs(creven) scepen(en) brieve van loeven(en) van gueding(en) dair/
desen tegewoirdige(n) brief aengehange(n) es en(de) voir elck van/
dien besundert bij orlove tshe(re)n vand(en) gronde in tijtle van/
wettige(n) onderpande v(er)obligeert en(de) tonderpande gesedt voir/
hue(r) en(de) huer nacomeling(en) hue(r) h(er)berghe geheel geheeten/
den weldeman voir en(de) achter met allen den stallen huysen/
stallen rechten en(de) toebehoorte(n) zoe sij die buyte(n) den goeden/
bij hue(r) inder voirscr(even) guedinge(n) ewech gegoid aldair hult/
als hue(r) erve en(de) behoude(n) heeft Van welken onderpande/
de selve jouffr(ouwe) gelooft heeft genoech altijt te doene Si q(uid)/
ende dien opde weerde van xxiii r(ijns) gul(den) te xx stuvers
//
tstuc in alrehanden chijse ende twee halster corens/
erflic te warande(re)n Tamq(uam) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer