SAL7368, Act: R°134.2 (258 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°134.2  
Act
Date: 1474-12-03

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
It(em) joes uuten hove geheeten zedele(re) in p(rese)ncia heeft gekint ende/
gelijdt wettelijc vercocht te hebben goirde hanckairt zijnen/
zweer alle zijn kinsgedeelte te weten(e) tgeheel derdel van alle/
alsulcker haven ende vliegen(de) erve alse e(n)nichsins van nae ende/
bij lijsbetten wilen boekels zijnder moeder doot bleve(n) aencomen/
gevallen verschenen ende verstorven moegen zijn Alsoe wel/
vand(en) ghene(n) die begrepen staen in eene(n) inventar(is) dair af/
zijnde en(de) liggende inder came(re)n meester jans calaber secretar(is)/
der stad van loeven(en) alse van allen ande(re)n waer onder wyen/
oft in wyens handen men die d(air)enbove(n) bevinden mochte pro/
certo p(re)cio de quo sat(is)f(a)c(tu)m promitt(ens) nullat(enus) alloq(ui) sed war(andizare)/
Transporte(re)nde ende gheven(de) over den selven gorde tderdel van/
allen den selven goeden ende stellen(de) den selven van dien mits/
desen geheelijc in sijn stad gheven(de) hem volcomen macht p(ro)cur(acie)/
en(de) auct(oriteit) irrevocabel tselve gedeelte te vereysschen opte bue(re)n/
tontfangen dair mede sijne(n) eygen(e) wille te doen(e) dat en(de)/
al des daer uut spruyten mochte met rechte te bedingen/
te wynnen te verliesen componen(di) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am) ouderogge burg(imagistro) berghe vos scabinis/
decembr(is) t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer