SAL7368, Act: R°137.2-V°137.1 (267 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°137.2-V°137.1  
Act
Date: 1474-12-10

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
It(em) ter stont de voirs(creven) submissie gepasseert sijnde hebben de voirs(creven)/
seggers hue(r) eendrechtige uutsprake gedaen ind(er) manie(re)n/
hier nae verclaert te weten(e) dat de voirs(creven) p(ar)tien van/
al des voirs(creven) is vereenicht geslicht en(de) gesleten selen zijn/
sond(er) dat zij deen dande(re) voirtmeer ten ocsuyne van/
des(er) saken yet eysschen sullen moegen oft moleste(re)n in/
e(n)nig(er) wijs Des sal de voirs(creven) willem pierart van wegen/
zijnd(er) voirs(creven) swegher den voirs(creven) matheeuse geven ende betalen/
sessenderdich peters te liiii pl(a)c(ken) tstuc ende oft de/
voirs(creven) p(ar)tien in e(n)niger zijden e(n)nige munimente(n) hadden des(er)/
materien aencleven(de) sullen zij ten versueke vand(en) ande(re) p(ar)tien/
die a(n)nichileren oft overgeven Es voirt der segge(re)n/
uutsprake oft in desen e(n)nige duysternisse oft div(er)se/
verste(n)nisse viele dat de segge(re)n dair af selen moegen
//
doen hue(r) vercle(re)n Welcke uutsprake alsoe gedaen/
zijnde de voirs(creven) p(ar)tien voe(r) de voirs(creven) scepen(en) de voirs(creven) uutsp(ra)ke/
laudeerden ratificeerden ende approbeerden eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer