SAL7368, Act: R°138.1 (269 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°138.1  
Act
Date: 1474-12-13

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
It(em) henri del porte ingeseten poirte(r) van loeven(en) die op heden/
dach hadde voe(r) meye(r) ende scep(enen) van loeven(en) tegen wouter de/
bernya ende meer ande(re) p(ar)tien die hem ongebruyc pijnden/
te doen(e) te gemblours aen de goede den selven poirte(r) verstorve(n)/
van gerarde wilen vand(er) porten wettich brueder des voirs(creven)/
henr(i) heeft hem tegen den selven woute(re)n en(de) ande(re) p(ar)tien/
voirscr(even) voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) openbaerlijc inder/
vierschae(re)n te rechte gepresenteert P(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scabinis/
dec(embris) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer