SAL7368, Act: R°138.2 (270 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°138.2  
Act
Date: 1474-12-12

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
It(em) gheert stroebant van nossegheem in p(rese)ncia heeft genomen/
ende bekint dat hij genomen heeft van laureyse van wynghe/
een boender lants luttel min oft meer alsoet gelegen is te/
nosseghem opden kersberch tusschen de goede des cloesters/
van gruenendale in beyden zijden Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfmerte naestcomen(de) eenen t(er)mijn va(n) tweelf/
jae(re)n lang vervolgen(de) elcx jaers d(air)enbinnen om en(de) voe(r)/
xxii molevaten rocx goets en(de) payabels wel bereyt/
met wanne en(de) vlogelen jaerlijcx s(in)[t] andriesmesse apostels/
te betalen en(de) te loeven(en) ten huyse des voirs(creven) lauwer(ijs) te/
leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
vorweerden dat de wynne de voirs(creven) goede wynnen werven/
ende mesten sal wel en(de) loflijc sijnen voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
gelijc reengenoten boven ende beneden ende die laten/
tsijne(n) afscheyden soe hij die tsijnen yersten aencomen/
bevand te weten(e) de stortte eens o(m)me gedaen Ende/
alle des vorweerden (et)c(etera) cor(am) roelants roelofs dec(embris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer