SAL7368, Act: R°143.2 (286 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°143.2  
Act
Date: 1474-12-12

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
Item die voirs(creven) h(er) ph(ilip)s heeft voort gekind en(de) gelijdt dat/
hem de voirs(creven) her jan zijn brueder ge(con)tenteert heeft en(de)/
volcomelijc voldaen van alsulken vie(re)ndeele van elf ponde(n)/
loeven(sche) erflic alse de selve h(er) jan mits eene(n) tractaete/
gesciet tusscen jonck(er) henricke wijlen van scoenhove(n) hue(re)n/
vader en(de) zijn drie sone(n) in voirleden(en) tide(n) bij toedoene/
van magen en(de) vrinde(n) ende dat naemaels bij mijne(n) gened(igen)/
hee(re) geapprobeert wart den selven he(re)n philipse zijnen/
brued(er) sculdich was te bewijsen den selven he(re)n janne/
zijne(n) brued(er) zijn oir en(de) erfgename(n) en(de) hue(r) goede d(air) af/
geheelic quite(re)nde P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer