SAL7368, Act: R°152.2 (306 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°152.2  
Act
Date: 1474-12-24

Transcription

2019-04-14 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende rade der stad van loeven(en) saluyt doen cond en(de)/
te weten(e) dat opden dach van heden datum van desen voir ons/
comen is in p(ro)pren p(er)sone pauwels van rode sone wile(n) laur(eys)/
van shertogenbossche student inder eerwaerdig(er) univ(er)siteyt va(n)/
loeven(en) ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteyt gegeve(n) meest(er) henr(icke) breebaert voirspreke/
ende woute(re)n vand(er) zullen apothecar(is) ten bossche inder saken/
hangen(de) voe(r) de scepen(en) vanden bossche tusschen den voirs(creven) pauwele(n)/
ter eenre ende janne de quade ter ande(r) zijden D(air)inne te/
doen(e) ende te vorde(re)n allet des de voirs(creven) pauwels soude moege(n)/
doen en(de) vorde(re)n waert dat hij telcker tijt en(de) plaetsen jeg(ewordich)/
en(de) voir ooge(n) wae(re) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) ouder(ogge) burg(imagistro) berge vos scab(inis) dec(embris) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer