SAL7368, Act: R°155.1 (311 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°155.1  
Act
Date: 1474-12-22

Transcription

2019-04-18 by Mi-Je Van Gils
In rechte voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) heeft katheline/
cruypelants aenlegg(er)sse aengesproken cornelise van yngeland/
geheete(n) landsacker seggen(de) dat hij van huer onderhadde en(de)/
mechtich was van eenen scepen(en) brieve van loven(en) spreken(de) van/
twee rijders lijfpen(sien) desgelix eene(n) brief d(air) mede de vors(creven)/
katheline gegoid was in een huer huys geleg(en) inde grym/
strate en(de) meer ande(re) hue(r) toebehoiren(de) die zij eyschte vanden/
vors(creven) cornelise weder te hebben Bieden(de) alrehande pointe(n)/
te thoene(n) en(de) sunderlinge dat binne(n) corte(n) tide(n) h(er)weerts zij/
hen gesubmitteert hadde(n) in segg(ere)n te wete(n) claise lodewijx/
willem(me) den coni(n)c arnde vand(er) horst en(de) claise mertens/
die welke voorts hadde(n) tot eene(n) overman genome(n) henr(icke)/
van guetrode en(de) dat bij uutsprak(e) gedaen bide(n) selve(n) segg(er)s/
en(de) ov(er)man de vors(creven) cornel(ijs) hue(r) sculdich wae(re) de voirg(eruerde)/
brieve en(de) alle ande(re) over te legge(n) Vanden welk(en) de selve/
cornelijs hem met alrehande reden(en) verantweerde meynen(de)/
dat zij hue(r) v(er)met ne(m)mermeer thoene(n) en soude ende ten/
uut(er)sten boot hij sijne(n) eed dat hij gheen brieve en hadde der/
vors(creven) (chris)i(n)ne(n) to ka(theli)[ne(n)] toebehoiren(de) hopen(de) dat hij d(air) mede/
gestaen soude en(de) der aensprak(en) ongehoude(n) soude sijn Hier/
op wart de vors(creven) ka(theli)[ne] tot hue(re)n thoene gewijst die huers/
v(er)meets nyet en volqua(m) ende alsoe was gewijst te(n) uut(er)ste(n)/
waer de vors(creven) cornelijs [van] sijne(n) geboden(en) eede volquame dat/
hij d(er) aensprake(n) ongehoude(n) sijn soude P(rese)ntib(us) scabinis in/
scampno dec(embris) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer