SAL7368, Act: R°156.2 (314 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°156.2  
Act
Date: 1474-12-30

Transcription

2019-01-31 by eugenia knops
It(em) claes bijlkens ty(m)merman heeft gelooft janne zoeten en(de) henricke/
smet gesworen(en) van ty(m)merliede ambachte dat hij des yersten vrijdaichs/
nae halfmerte naistcomen(de) tegen hen te rechte come(n) sal voir den/
raide vand(er) stat om tacht(er)volgen en(de) te voldoene des den selve(n)/
raid tussce(n) hen t(er)mine(re)n en(de) uutspreke(n) sal vand(en) gescillen die/
zij tege(n) malcande(re)n hebben aengaen(de) den voirs(creven) ambachte [en(de) hem d(air) tege(n) niet te bevrije(n) noch te absente(re) opde corectie vand(er) stad] in (con)silio/
opidi dec(embris) penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer