SAL7368, Act: R°156.4-V°156.1 (315 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°156.4-V°156.1  
Act
Date: 1474-12-30

Transcription

2019-04-20 by Mi-Je Van Gils
It(em) matheeus colcx heeft gekind en(de) gelijt dat hem willem pierart/
inden name en(de) als p(ro)cur(eur) van g(er)truyde(n) van langrode sijnd(er) zweg(er)/
weduwe jans wijlen zedelers volcomelic v(er)nuecht ge(con)tenteert/
en(de) te vrede(n) gestelt heeft van alsulk(en) xxxvi pet(er)s te x liiii pl(a)c(ken)/
tstuc alse hem met eender uutspraken van goede(n) mans d(air) zij hen
//
inne ge(com)promitteert en(de) v(er)bonden hadde(n) aengeseecht wae(re)n/
d voir scepen(en) van loven(en) dec(embris) deci(m)a lestlede(n) betailt te/
wordde(n) bijde(n) vors(creven) willem(me) inde(n) name als voe(r) Scelden(de)/
d(air) o(m)me de(n) selve(n) willem(me) de vors(creven) weduwe hue(r) goede/
en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) van dien en(de) voirt van/
al des zij hen hij hen eyssce(n) soude moig(en) totte(n) daige toe/
van hede(n) volcomelic quite P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer