SAL7368, Act: R°167.1 (343 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°167.1  
Act
Date: 1475-01-10

Transcription

2019-05-23 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opten dach van heden/
datum van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene agneese vanden/
wouwe(r) van heyst ende heeft ge(con)stitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en) janne beatren en(de) janne vanden/
wouwe(r) sone lambrechts vande(n) wouwe(r) neve der vors(creven) agneesen/
aut alt(er)i alle en(de) yegewelke alsulken rinten alse de vors(creven) agneese/
erflijc oft lijftochtlic heeft en(de) houden(de) es onder dmercgreefscap van/
antweerpen toelen tyeteghem te tong(er)loe oft elde(r) te wat plaetsen/
dat het zij het zij dat die tegewoirdichlic verschene(n) en(de) gevallen/
zijn oft die dair af naemaels noch vallen ende verschine(n) selen/
moig(en) Te manen teysschen optebue(re)n tontfanghen dair voe(r) te/
pande(n) te daige(n) te beleiden die met rechte texeque(re)n te v(er)volge(n)/
te vorde(re)n te bedinghen te wynne(n) te verliesen en(de) o aen op en(de)/
teghen alle p(er)sone(n) en(de) goede(n) die die sculdich zijn oft selen moig(en)/
wordde(n) en(de) voir alle gerichte geestelic en(de) weerlic d(air) des behoeve(n)/
en(de) te doen zijn mochte Alle questien en(de) gescille(n) oft geding(en)/
dair uut gebue(re)nde te vervolge(n) te beleide(n) texeque(re)n in aenlegg(er)s/
oft verweerd(er)s stat en(de) al tgene d(air) inne te doene en(de) te ex(er)ceren/
des dair toe na der plaetse(n) rechte d(air) dat gesciedde behoe(re)n en(de)/
behoeve(n) sal moig(en) componen(di) quitan(ciam) dan(di) nec Et g(e)n(er)alit(er)/
et specialit(er) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) go(defri)[do] hanck(ar)t/
sub(stitu)[to] lye(ming)[en] vos ja(nuar)[ii] x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer