SAL7368, Act: R°167.3 (345 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°167.3  
Act
Date: 1475-01-10

Transcription

2019-05-23 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan wellens ooftmenge(r) inde bout(er)shemstrate heeft gelooft janne/
de beer geheete(n) vand(er) brugge(n) van dunberge xxx stuv(er)s binne(n) xiiii/
nachte(n) naistcomen(de) te betale(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Met vorweerd(en) viel d(air) gebrec inne/
soe heeft de vors(creven) jan wellens (con)se ge(con)senteert datme(n) d(air) voe(r) sal moig(en)/
pande(n) tsijne(n) huys cor(am) eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer