SAL7368, Act: R°168.4 (347 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°168.4  
Act
Date: 1475-01-11

Transcription

2019-05-23 by Mi-Je Van Gils
It(em) es de begheerte der vors(creven) jouffr(ouwe) katheline(n) dat de vors(creven) gebruede(re)n/
v(er)nuecht wordde(n) van des vorscr(even) steet van alsulker scout als wijlen/
willem de pelssere wynne der vors(creven) jouffr(ouwe) katheline(n) op thof te/
dyeve geleg(en) onder rotselair en(de) wesemale belastende des arnold(us)/
van kets hue(re)n rintmeest(er) Ende hier op heeft de vors(creven) goird voir/
hem ende den voirscr(even) vrancken zijne(n) brueder dien hij hier inne/
gelooft te v(er)vane volcomelijck quite gescouwe(n) de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne van alle(n) en(de) yegewelke(n) debit(is) (con)d(icionibus) co(n)venc(ionibus) que(re)lis/
caus(is) et rebus quibuscu(m)(que) in quib(us) usq(ue) in diem hod(iernam) r(ecognovit) sat(is)f(actum)/
P(ro)mitt(ens) nullat(enus) alloqui impete(re) seu vexa(r)e p(er) se aliu(m) vel/
alios a(li)quo iu(r)e sp(irit)uali vel s(e)c(u)lari quovismo(do) inf(uturum) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer