SAL7368, Act: R°179.3 (379 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°179.3  
Act
Date: 1475-01-19

Transcription

2019-07-02 by Mi-Je Van Gils
Vanden stoote en(de) gescille opverstaen tussce(n) ja(n)ne de preles van/
jauche nu woenen(de) te thiene(n) ter eender sijde(n) en(de) janne preudho(m)me/
ter ande(re) om seke(re) erflike goede en(de) rinte(n) geleg(en) te jauche te/
heddaignes tayvures en(de) elswair in brab(ant) en(de) voirt van alle(n)/
ande(re)n saken eyssce(n) questie(n) en(de) gescille(n) die die vors(creven) preles totte(n)/
vors(creven) preudho(m)me te segge(n) oft teyssce(n) mach hebben totte(n) daige/
toe van heden in e(n)nig(er) manie(re)n Hebben hen de vors(creven) p(ar)tien/
gesubmitteert en(de) verbonde(n) in segge(re)n en(de) vrindelike yffene(re)n te/
wete(n) de vors(creven) preles in arnold(e) kyp en(de) de vors(creven) preudho(m)me/
in gerarde van baussele secretar(is) in sulker vueg(en) dat de vorscr(even)/
yerste p(ar)tie hue(re)n eysch in gescrifte binne(n) acht daig(en) naistcomen(de)/
de wederp(ar)tie sijn v(er)antweerde(n) d(air) op binne(n) acht daige(n) dair nae/
oic in gescrifte over geve(n) sele(n) en(de) dan binne(n) acht daige(n) d(air) nae/
sele(n) de segg(er)s claernisse en(de) infor(ma)cie ind(er) saken neme(n) ofts behoift/
van getuyg(en) en(de) anders ende binne(n) acht daig(en) d(air) nae selen de/
segg(er)s hue(r) eendrechtige uutsprake d(air) op doen op dat zijs/
eens sijn P(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) vos heykens ja(nuar)[ii] xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer