SAL7368, Act: R°180.3-V°180.1 (382 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°180.3-V°180.1  
Act
Date: 1475-01-20

Transcription

2019-07-02 by Mi-Je Van Gils
Acht(er)volgen(de) der submissien gepasseert voir scepen(en) van loven(en) den ii[te(n)]/
dach ja(nuar)[ii] lestlede(n) tusscen jonck(er) liebrechte hee(re) te meld(er)t borg(er)meest(er)/
te loeven ter eend(er) zijden en(de) laureise van wynge ter ande(re) op tgescille/
tusscen hen wesen(de) ter causen van twee mudde(n) corens die de vorscr(even)/
jonck(er) liebrecht elcs jairs sijn leefdaige lanc eysscen(de) was op/
zeke(re) goede die de vors(creven) laureys besidt te nethen(en) geleg(en) ende den/
acht(er)stelle van dien van drie ja(r)en en(de) oic den coste(n) tussce(n) hen/
inder saken gedaen hebben de segge(re)n inde(n) selve(n) compromisse genoe(m)t/
op heden hue(r) eendrechtige uutsprake h(ier) af gedaen inder manie(re)n/
h(ier) na v(er)clairt Ierst dat den vors(creven) jonck(er) liebrechte van nu voirtane/
sijn leefdaige lanc de vors(creven) twee mudde(n) core(n)s jairlix s(in)t andriesmisse/
volge(n) sele(n) vand(en) onderpande(n) dair die op staen sond(er) stoot oft/
calaengie des vors(creven) laureys oft der sijnder Dat voort de vors(creven)/
laureys den vors(creven) jonck(er) liebrechte betale(n) sal sijne(n) acht(er)stel van/
drie ja(r)en te weten van elken ja(r)e twee mudde(n) maken tsamen/
vi mudde(n) dair af de vors(creven) laureys de vie(r) sal moig(en) betale(n)/
geven(de) voer elc van dien eene(n) leeu te xxx st(uvers) drie pl(a)c(ken) voir/
elk(en) stuv(er) gerekent en(de) dand(er) twee mudde(n) sal hij mote(n) geven/
in coirne oft d(air) af des vors(creven) jonck(er) lyebrechts moet hebben
//
Ende als vand(en) coste(n) es der segge(re)n uutsprake dat elc van/
hen zijn uutgeg(even) coste(n) drag(en) sal sond(er) vand(en) ande(re)n e(n)nige/
richtinge van dien te hebben ende des zij noch van coste(n)/
sculdich oft tacht(er) moig(en) wesen der wet te nethen(en) d(air) pande/
voir staen moig(en) oft d(air) inne zij sonder pande de wet te wercke/
hebben gestelt d(air) af sal elc van hen tsijne afdoen en(de) zijn/
pande lossen sonder last vand(en) and(ere)n cor(am) roelants roelofs/
ja(nuar)[ii] xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer