SAL7368, Act: R°201.2 (431 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°201.2  
Act
Date: 1475-02-11

Transcription

2019-09-13 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan crappet en(de) merten brocteal in deen zijde en(de) bauduin del/
rahee in dande(re) die op hede(n) dach van rechte hadde(n) voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) uut saken van alsulke(n) sesse mudde(n) corens/
erffpachts alse zij met ande(re)n hue(re)n medegadering(en) jairlix en(de)/
erflix op hebben opde goede des vors(creven) bauduins met scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) vand(er) dat(um) xl xiiii[c] xlix maii xiiii hebben/
dien dach verstelt op hoope van peyse tot van dond(er)daige/
naistcomen(de) over acht daige(n) te mistide om alsdan te dienen/
gelijc hij op heden gedient soude hebben En(de) de vors(creven) bauduin/
heeft gelooft zijn goede hie(re)nbinne(n) niet te arge(re)n te v(er)coipe(n)/
noch te v(er)coepe(n) v(er)ande(er)n in gheenre manie(re)n cor(am) berghe vos/
febr(uarii) xi
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer