SAL7368, Act: R°203.2 (439 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°203.2  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
Want willem van leefdale als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) lijsbette(n) scoerbroets/
weduwe jans wijlen vand(er) meynartshoven comen en(de) geleid zij(n)de/
tot allen den goeden have en(de) erve everarts scoerbroots op den dach van/
heden als op verstreken(en) daige hadde doen dach doen henricke scoerbroet/
janne daneels vettewarier en(de) arnde meys den ouden die de selve/
goede om der afhendicheit wille des voirs(creven) everarts voir sekere/
schout hadde doen raste(re)n tot welken daige de vors(creven) p(er)sone niet/
comen noch gecompareert [en] sijn noch ande(re) van hue(re)n weghen Soe/
wijsden de he(re)n scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers voir een/
vo(n)nisse datmen den vors(creven) willem(me) die alle daige van rechte/
gevolcht heeft vanden vors(creven) goeden houden soude inde macht va(n)/
zijnen beleide zoe v(er)re dat noch voir hen comen is cor(am) om(n)ib(us)/
scabinis dempt(is) langrode heykens febr(uarii) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer