SAL7368, Act: R°222.5 (479 of 737)
Search Act
previous | next
Act R°222.5  
Act
Date: 1475-03-02

Transcription

2021-04-08 by helga peeters
It(em) meester jan de vyve(n)giez cyrogien heeft geloeft meester/
diericke droyttens wonen(de) te tonghe(re)n xvi r(ins) g(ulden) te xx stuv(er)s/
tstuck deen helcht d(air)af een mae(n)t nae paessche(n) naestc(omende) ende/
dand(er) helcht tons(er) liev(er) vrouwe(n) dach nativitas d(air)na volg(ende) q(uo)l(ibet)/
ass(ecutu)[m] met vorweerde(n) oft de voirs(creven) meester jan den voirscr(even)/
yerste(n) t(er)mijn liet ov(er)gae(n) zond(er) betale(n) en(de) de voirs(creven) meest(er) dierick/
d(air)om alh(ier) come(n) moeste dat dan de geheele so(m)me gevalle(n) sal/
zijn en(de) zij(n) coste(n) bij he(m) gedae(n) oick oplegge(n) sal cor(am) hanckart/
subst(ituto) burg(imagistro) m(ar)cii s(ecund)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer