SAL7368, Act: R°266.3-V°266.1 (572 of 737)
Search Act
previous | next
Act R°266.3-V°266.1  
Act
Date: 1475-04-06

Transcription

2021-10-28 by helga peeters
It(em) daer in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) stonde(n) op/
hede(n) arndt va(n) wynghe als aenlegge(r) in deen zijde ende/
h(er) jan van hugaerden p(ri)este(r) v(er)weerde(r) in dande(re) va(n) seke(re)n/
betalinge(n) die de selve aert seyde dat hij dobbel en(de) meer dan/
behoirde de(n) voirs(creven) h(er) janne hadde gedae(n) als va(n) eene(n) scepen(en)/
brieve va(n) loven(e) spreken(de) va(n) xi rijd(er)s bieden(de) de betalinghe/
te thoene(n) en(de) eysschen(de) restitucie vande(n) selve(n) ov(er)betale(n) d(air)op/
de voirs(creven) her jan in zijne(n) v(er)antweerde(n) alrehande pointe(n) opdede/
en(de) ten uuyt(er)sten declineerde hij voir zijne(n) richte(r) was gewijst/
bijde(n) scepen(en) van loven(e) met vo(n)nisse geliefde de(n) voirs(creven) her ja(n)ne
//
hem naerde(r) opde aenspake des voirs(creven) arnts te v(er)antweerde(n) dat/
hij dat doen mochte En(de) d(air)entende(n) v(er)antweerde(n) he(m) de selve/
h(er) jan int p(ri)ncipael en(de) ontkinde tv(er)met des voirs(creven) arnts mair/
boodt zijne(n) eedt behoirlijck dat hij niet meer vand(en) voirs(creven) schout/
en hadde gehave(n) da(n) men hem sculdich was Op dwelc de/
voirscr(even) aert nae dmanisse vande(n) meye(r) bijde(n) scepen(en) gewijst/
w(er)t tot zijne(n) thoene ende den eedt bijde(n) voirs(creven) he(re)n ja(n)ne/
gelade(n) hiele(n) de he(re)n te henw(er)t tot welke(n) thoen te leyde(n)/
de selve arnt hyesch dach va(n) viii dage(n) om dat e(n)nige va(n)/
zijn getuyge(n) soe hij seyt buyte(n) woende(n) welke(n) dach de/
selve her jan hem niet kynne(n) en woude ende de voirscr(even)/
aert hoepte datme(n) he(m) dien met rechte wirde(n) soude Dairop/
de scepen(en) werde(n) gemaent werden en(de) wijsde(n) met vo(n)nisse/
dat de voirscr(even) aernt eene(n) redelijcke(n) dach als va(n) viii dage(n)/
hebben soude p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scabinis dempto langrode ap(ri)lis vi[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer