SAL7368, Act: R°29.3-V°29.1 (50 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°29.3-V°29.1  
Act
Date: 1474-07-15

Transcription

2018-11-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) gielijs le(m)mens in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft/
van he(re)n janne van beesden noele de fauchon canonick(en) der kercken van/
sint jans te luydic en(de) robbeerde van mo(m)male rintmeest(er) en(de) rekene(r) der/
cap(it)len vand(er) selver kercken inden name en(de) van wegen der voirs(creven) cap(it)len/
den chijs die der selver cap(it)len geleg(en) te houdert en(de) dair omtri(n)t metten
//
rechten en(de) heerlich(eiden) dair toe hoe(re)nde zoe v(er)re hij die voirmaels/
gehouden heeft Te houden en(de) te hebben van sint jansmisse/
bap(tis)[te(n)] lestlede(n) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lang v(er)volgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) tweelf gouden rinsche guld(en) goed/
en(de) ginghe oft die weerde dair af in ande(re)n goede(n) ghelde/
deen helicht te kersmisse en(de) dander helicht ts(int) jansmisse bap(tis)[te(n)]/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te betalen den rintm(eeste)r der vors(creven)/
cap(it)len ten tide sijnde tot behoif der selver cap(it)len quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) mits desen scelden p(ar)tien malcande(re)n quite van al tgene des/
zij totte(n) vors(creven) sint jansmisse bap(tis)[te(n)] lestlede(n) deen totte(n) ande(re)n/
oft totte(n) vors(creven) goeden te segge(n) mochte(n) hebben Inde est fideiussor/
d(i)c(t)i egidii adrian(us) petri bedell(us) facultat(is) arciu(m) univ(er)sitat(is) studii/
lovan(iensis) renu(n)c(ians) que(m) ip(s)e egidi[(us)] p(ro)misit exinde indemp(nem) (con)servare/
cor(am) langrode vos julii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer