SAL7368, Akte: R°31.4-R°32.1 (47 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°31.4-R°32.1  
Act
Datum: 1474-07-18

Transcriptie

2018-12-14 door Mi-Je Van Gils
Item een sceydinghe en(de) deylinge gesciet en(de) gemaict sijnde tussce(n)/
magrieten weduwe bartelmeeus wijlen smisman met janne smisman/
hue(re)n na(tur)liken sone en(de) claese smisman zijnen brued(er) oic na(tur)lic sone/
des vors(creven) wijlen bartelmeeus dien hij hadde van katheline(n) wijlen/
roekeloes ter eender sijden en(de) arnde scrine ter ande(re) alse vand(en) goide(n)/
h(ier) nae bescreve(n) Te weten vand(er) herberg(en) geheete(n) den zwane ende/
den huyse dair naist geleg(en) geheete(n) de(n) ancker mette(n) toebehoorte(n)/
op de vischmerct gele tussce(n) de goede jans barts geheete(n) den/
pellicaen ter eend(er) zijde(n) en(de) thuys geheete(n) tspreeuken jans vand(en)/
bossche ter ande(re) gaende de vors(creven) goede acht(er) uut tot inde augustijn/
strate Item noch van eene(n) huyse en(de) hove mette(n) stalle ende den
//
toebehoorte(n) wijlen toebehoiren(de) den augustijne(n) inde augustijn/
strate voirs(creven) geleg(en) neve(n) den augustijne(n) kerchof tusscen den/
selven kerchof ter eender zijde(n) en(de) een huys en(de) hof aldair/
geleg(en) toebehoiren(de) den augustijne(n) ter ande(re) It(em) en(de) noch van/
eenen huyse en(de) hove metten toebehoorte(n) dair jorijs leeman/
inne woent inde voirs(creven) augustijnstrate geleg(en) op dander sijde/
vand(er) strate tegen over den voirs(creven) goeden tussce(n) den hof reyners/
vand(en) putte ter eender sijde(n) en(de) jans goede vand(en) bossche ter/
ande(re) Van welk(en) goede(n) vors(creven) de vors(creven) arnd scrine deen helicht/
gecocht en(de) gecreg(en) heeft teg(en) derfgename(n) marien wijlen/
weyns des voirs(creven) wijlen bartelmeeus yerste weerdynne/
mett(er) welker de vors(creven) goede gecreg(en) wae(re)n en(de) wart de selve/
arnt in die helicht gegoid en(de) geerft voir scepen(en) van loven(en)/
junii xxvii lestled(en) ende de voirs(creven) goede in twee deelen gedeilt/
zijnde tusscen de voirs(creven) p(ar)tien Sijn bleve(n) en(de) gevallen/
der vors(creven) magriete(n) weduwe des voirs(creven) bartelmeeus tot hue(re)r/
tocht behoif en(de) des selfs bartelmeeus na(tur)lik(en) kinde(re)n voirs(creven)/
nae huer doot half en(de) half ter erflich(eit) behoif in hue(r) deili(n)ge/
de voirs(creven) h(er)berge geheete(n) den zwane metten toebehoirte(n)/
soe die voirmaels tegen joese lachman v(er)creg(en) heeft geweest/
en(de) des selfs joes moeder die te besitten plach en(de) niet voird(er)/
It(em) en(de) noch tvoirs(creven) huys en(de) hof mette(n) toebehoorte(n) inde/
voirs(creven) augustijnstrate geleg(en) aende(n) augustijne(n) kerchof sub/
iu(r)e p(ri)us t(er)m(in)is de(bi)[t(is)] Sijn bleven en(de) gevalle(n) de(n) vors(creven)/
arnde scrive in sijn deilinge de goede nae bescrev(en) te weten/
tvoirs(creven) huys en(de) hof mette(n) toebehoirte(n) geheete(n) den ancker en(de)/
den uutgange inde augustijnstrate soe die goede voirmaels/
v(er)creg(en) waren tegen pet(ere)n vand(en) zijpe Item en(de) noch tvoirscr(even)/
huys en(de) hof inde vors(creven) augustijnstrate dair jorijs leemans/
inne woent sub iu(r)e et censu illo ex illis eun(tibus) t(em)p(or)e quo d(ict)a/
q(uon)d(am) maria weyns p(ri)maria uxor d(i)c(t)i bartholomei ex c decessit/
t(er)m(in)is de(bi)[t(is)] Met vorweerd(en) want mits der vors(creven) deiling(en)/
der vors(creven) herberghen geheete(n) den zwane afgaen en(de) totten
//
ande(re)n gedeelte des vors(creven) arnts gevuecht wordde(n) seke(re) gedeelte(n)/
van stallaigien en(de) ande(re) huysing(en) en(de) oic den vors(creven) uutganc inde/
augustijnstrate die nu der selver swanen gedient hebbe(n) ende/
met den ancker v(er)creg(en) wardde(n) Wairt tsake dat die goede/
vand(er) eend(er) oft ande(r) zijde(n) afgebroke(n) wordde(n) ter plaetsen dair/
zij nu van malcande(re)n scheiden sele(n) en dat den vrede die dair/
behoifde tusscen beide gemaict te wordden om beheymt te sijne/
te geliken laste vand(er) herberghen geheeten den swane en(de) vand(en)/
ancke(r) voirs(creven) gemaict soude wordde(n) half en(de) half Ende om dien/
vrede te maken en(de) te setten dairt behoirt soudemen eene(n) draet/
trecken ter zijden weert vand(en) zwanen opte(n) muer vand(er) coken(en) vand(en)/
ancke(r) en(de) achter opde(n) muer vand(en) coken(en) vand(en) ancke(r) huysken dair/
tvoutken inne staet en(de) dan soude men dien vrede binne(n) sdraets/
ter sijden weert vand(en) ancke(r) setten Hanc quoque et sat(isfacere) alt(er)a/
alt(er)i p(ro)ut cor(am) roelofs heykens julii xviii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer