SAL7368, Act: R°34.2 (58 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°34.2  
Act
Date: 1474-07-21

Transcription

2018-11-20 by Mi-Je Van Gils
Aengehoort voer den raide vander stat margriete(n) colve weduwe wijle(n)/
arnts metsarts die inden name van hue(re)n sone vand(en) naebedde huer/
narderscap geboden hadde en(de) meynde te hebben in seke(re) goede dair/
inne jan scraven gegoid en(de) geerft es van arnde metsart sone der/
vors(creven) margriete(n) en(de) wijlen arnts in deen zijde en(de) den voirscr(even)/
janne scrave(n) in dande(re) Es bij den raide vand(er) stat overdrag(en)/
en(de) geappointeert aengesien dat vand(en) vors(creven) goede(n) gheen come(n)scap/
gesciet en es mair dat de selve guedinge es gebuert in sekerheid(en)/
om den vors(creven) arnde janne scraven gelost te wordde(n) dair voe(r) hij/
voir den vors(creven) arnde te laste steet en(de) hij hem sculdich es dat/
dair o(m)me de vors(creven) vrouwe vand(en) nard(er)scap es verdoolt Ende/
dat de vors(creven) jan scraven tvors(creven) goet sal v(er)coepe(n) en(de) ten hoochste(n)/
bring(en) om sijn deughdelic gebrec dair aen te nemen bliven(de) tsurpl(us)/
den ghene(n) die d(air) inne van rechts weg(en) gericht sal wesen Act(um)/
in pleno (con)silio julii xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer