SAL7368, Act: R°47.1 (81 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°47.1  
Act
Date: 1474-08-09

Transcription

2018-12-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) want g(er)truyt vanden dale weduwe jans wijlen van male maelcote/
die nae der stat recht van loven(en) geleit es onder den ande(re)n aprilis/
xxii lestleden voir den pacht en(de) bewijsenisse van vive rijd(ers) erfliker/
rinte(n) te xxv st(uvers) tot allen den goeden have en(de) erve jans wijlen van/
winxele op in dijssendaige julii xiii met versuecbrieve(n) van deser/
stat gescrev(en) aenden meye(r) van [vacat] hadde doen/
dach doen arnde anthonise en(de) weyne vand(er) balct gebruede(re)n en(de)/
[vacat] hue(re)r sust(er) op dat zij hen rechts hadde(n) wille(n) v(er)mete(n)/
tot e(n)nig(en) goeden have en(de) erve achter den voirs(creven) wijlen janne/
oft wijlen zijnder huysvrouwe(n) gebleve(n) dair aen de voirscr(even)/
weduwe van maelcote van hue(re)n voirs(creven) scepen(en) brieve(n) huer meynde/
te v(er)richte(n) en(de) die zij met eede p(rese)nteerde te affirme(re)n dat zij tegen/
de selve weduwe oft janne van maelcote sone wijlen lodewijcs/
en(de) willem(me) van leefdale hue(re)n p(ro)cur(eur)s in rechte comen waren Ende/
zij ten selve(n) daige noch tot den daige van heden als te(n) verstrek(en)/
daige niet comen en sijn de vors(creven) p(ro)cur(eur)s altijt voirts trecht/
versueken(de) soe wijsden de he(re)n scepen(en) ter maniss(en) smeyers pete(re)n/
comelinc den bode yerst op sijne(n) eed gehoort sijnde datme(n) de/
vors(creven) geleidde vand(en) vors(creven) goeden houden soude inde macht van/
hue(re)n beleide vors(creven) zoe verre dat alnoch voir hen comen/
was p(rese)nt(ibus) scabinis in scampno aug(usti) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer