SAL7368, Act: R°48.3-V°48.1 (85 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°48.3-V°48.1  
Act
Date: 1474-07-05

Transcription

2018-12-01 by Mi-Je Van Gils
Item henrick van gulke en(de) lijsbeth heyms zijn weerdinne in p(rese)ncia/
hebben genome(n) van lijsbetten eveloechs moeder der voirs(creven) lijsbette(n)/
thof der selver lijsbette(n) der moeder gelege(n) te nurode wile(n) meest(er)/
goirts pasteels metten wynnen(de) landen houden(de) omtrint ix boend(er)/
en(de) alle de weyen d(air)toe hoe(re)nde Te houde(n) te hebbe(n) ende te/
wynne(n) van halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang
//
vervolgen(de) elx jaers d(air)enbynne(n) tvoirs(creven) hof mette(n) wynnen(de) lande(n)/
om en(de) voe(r) acht ende een half mudden core(n)s goet ende payabel/
wel bereyt met wa(n)ne en(de) vloghele(n) d(er) mate(n) en(de) pacht va(n) loven(en)/
jaerlijx sint andr(ies)misse apostels te betale(n) en(de) te loven(en) te leve(re)n/
der voirs(creven) moeder quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende de voirs(creven) weye om en(de) voe(r)/
vier hollan(dse) gulden(en) te xvi stuv(er)s tstuck tsinte m(er)tensmisse/
en(de) ombegrepe(n) te kersmesse jairlijx te betale(n) der selver moeder/
Ende oick jaerlijx om en(de) voe(r) deen helcht vande(n) oofte jairlijx/
opde geheele goede wassen(de) welke helcht de selve gehuyssche(n)/
jairlijx oick te loven(en) leve(re)n sele(n) moete(n) ende alsmen dat lesen/
sal dair toe sal elck eene(n) lese(r) stelle(n) en(de) betale(n) cor(am) roelofs/
vos julii v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer