SAL7368, Akte: R°52.2 (91 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°52.2  
Act
Datum: 1474-08-16

Transcriptie

2018-12-15 door Mi-Je Van Gils
It(em) arnd vand(en) velde sone wijlen jans woenen(de) te libbeke/
aende kercke die op heden dach van rechte hadde met katheline(n)/
zijnder moeder jegen janne baers als geleit onder den anderen/
tot den goeden des vors(creven) wijlen jans voir gebrec van eene(n) peter/
lijftochte(n) heeft gelooft den voirs(creven) janne baers van maendaighe/
naistcomen(de) over acht daigen te mistide te loeven(en) te comen ende/
hem alsulken zeker [te] setten voir de voirs(creven) lijftocht dat hijs te/
vreden zijn moige ende oft des niet en gesciedde soe sal de vors(creven)/
jan baers blive(n) staen(de) op sijn beloep van rechte Voort hebben/
gelooft katheline weduwe des vors(creven) wijlen jans vanden/
velde ende wijnant vanden velde hue(r) sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] te/
betalen den vors(creven) janne te wete(n) de moeder drie rinsche gul(den)/
te xx st(uvers) tstuc eene(n) pet(er) te xviii st(uvers) d(air) af binne(n) eend(er) maend/
naistcomen(de) eene(n) pet(er) dair af binne(n) eend(er) maend d(air)na volgen(de)/
en(de) tsurplus tussce(n) dit en(de) kersmisse d(air) na ende de vors(creven) wijna(n)t/
thien stuv(er)s tussce(n) dit en(de) sinte denijs misse naistcomen(de) ende/
thien stuvers sinte mertensmisse d(air) na volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Ende voir tsurplus vanden derde(n) paymi(n)te der vors(creven) moeder/
tot xx stuv(er)s toe es borghe der selver moeder arnd voirscr(even)/
ende zij heeft hem gelooft d(air) af schadeloes tontheffen cor(am)/
eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer