SAL7368, Akte: R°60.2-V°60.1 (113 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°60.2-V°60.1  
Act
Datum: 1474-09-02
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-22 door Mi-Je Van Gils
It(em) coenrart de rijke sone wilen willems [raes] in p(rese)ncia heeft bij/
consente jans vanden morte(re) gehete(n) vander paelt als maech/
en(de) vriend des voirs(creven) coenrarts van zijns vaders wegen en(de)/
aerts de witte vander moeder wegen affirme(re)nde dat dit ge/
sciet is ten meesten orbore en(de) p(ro)ffite des selfs coenrarts gekint/
ende gelijt wale en(de) wettelijc vercocht te hebben jacoppe edelhe(re)/
inde(n) name en(de) tot orbore en(de) p(ro)ffite he(re)n willems edelhee(re)/
priesters zijn brueders drie crone(n) en(de) drie stuv(er)s Te wete(n)/
xxv stuv(er)s d(er) mu(n)ten des h(er)toge(n) va(n) bourg(oig)[ne(n)] va(n) brab(an)t (et)c(etera) voe(r)/
datu(m) sbriefs gemu(n)t en(de) geslage(n) oft de weerde d(air) af voir elcke/
der voirs(creven) crone(n) gerekent erfrinten alle jare ts(in)te andr(ies)/
misse apostels te betalen van dien geliken vijf cronen/
erfrinte(n) die de voirs(creven) coenrart hadde en(de) houdende was/
aen ende op de goede chijse en(de) pachte jans de witte ende/
johannen zijns wijfs die hen in deylingen bleve(n) zijn jege(n)/
henricke(n) de rijke philippe en(de) [de(n) voirs(creven)] conrarde de rijke janne/
de witte en(de) zijnen wive voirs(creven) met scepen(en) brieven va(n)
//
loeven(en) vand(er) date(n) xiiii[c] lxxi Inden yerste(n) aen en(de) op de/
woeni(n)ge geheel mette(n) huysen hove(n) en(de) ande(re)n toebeh(oirten)/
eygensgoets houden(de) tsamen drie dach(mael) oft dair omtrint/
gelegen te herent ter plaetsen gehete(n) velp(er)driesch tussce(n)/
de blocstrate en(de) de heystrate met eene(n) stucke erfs gehete(n)/
den inslach gelegen voir de porte der voirs(creven) woeni(n)ge(n)/
metten drincsel dair aen gelegen It(em) op i bloc lants/
houden(de) xi(½) dach(mael) oft dair omtrint vijfschoefs gelege(n) acht(er)/
de voirs(creven) woeni(n)ge tussce(n) de strate ald(air) in beyde(n) zijde(n) It(em) [b] op/
een half boender lants gelege(n) int vorste bloc voir de voirs(creven)/
porte tussce(n) de strate aldair en(de) de(n) goede(n) tscloest(er)s vande(n) myn/
derbruedere(n) te loeven(en) [a] It(em) [op] een half boender lants d(air) neven/
gelege(n) opt vloetvelt tussce(n) de(n) goede(n) daniels boxhore(n) in beyde(n)/
zijden It(em) [op] i dach(mael) lants gelege(n) acht(er) dblauhuys tussce(n) den goede(n)/
lodewijcx roelofs en(de) arts van pede It(em) op een eeussel gehete(n) de/
vloet houden(de) drie boende(re) oft d(air) omtrint gelege(n) tussce(n) de(n) goede(n)/
lod(ewijcx) roelofs en(de) daneels b[o]xhore(n) voirs(creven) It(em) op een half dach(mael) eige(n)s/
lants oft dair omtrint gelege(n) dair neven tussce(n) de voirs(creven) iii/
boendere en(de) de herstrate aldair It(em) op een boend(er) eeussels/
gelege(n) op den hert tussce(n) [den] goede(n) der kerke(n) van herent en(de)/
d(er) tafele(n) sheilichs gheests aldair It(em) op ii cap(uynen) en(de) viii d(enieren) bone/
aen en(de) op i huys en(de) hof metten toebeh(oirten) henricx hoest/
gelege(n) te herent tussce(n) de(n) goede(n) henricx sconi(n)x en(de) henr(icx)/
hoest voirs(creven) It(em) [op] (½) mudde evene(n) erfs pachts eene(n) cap(uyn) en(de)/
vi d(enieren) erfs chijs aen ende op een eeussel dat thomas vande(n)/
veken(en) houden(de) [is] gelege(n) te he(re)nt neve(n) de papestrate tusscen/
de(n) goede(n) wouters wile(n) va(n) nethen(en) en(de) lijsb(etten) sleeus It(em) op ii/
cap(uynen) outs chijs aen en(de) op i huys en(de) hoff jans de buysschere/
gelege(n) tusscen de(n) goede(n) henricx [de] rijcke en(de) de strate aldair/
En(de) dat voir en(de) om i zeke(re) so(m)me va(n) pe(n)ni(n)ge(n) dair af de voirs(creven)/
coenrard he(m) bekinde bij de(n) voirs(creven) jacoppe volcomelijc v(er)nuecht zijnde/
en(de) wel betaelt en(de) droech dair o(m)me op met rijssche en(de) met rijse/
en(de) and(er)s met wettiger verthidenissen de voirs(creven) iii crone(n) en(de) iii st(uvers)/
vande(n) voirs(creven) v crone(n) erfrinten in hande(n) tshe(re)n vande(n) gronde/
en(de) der eygengenote(n) nabescreve(n) den voirs(creven) coenr(arde) met ordene(n)/
va(n) rechte d(air) uut en(de) af gewijst zijnde Soe wairt d(air) in behoirlijc/
gegoet en(de) geerft de voirs(creven) jacop edelhe(re) in name als voe(r) bij/
manissen en(de) wijsdo(m)me alsoe na recht behoirde egheen poent/
van rechte achter gelate(n) datter sculd(ich) was toe te gesciene Et sat(isfacere)/
Met (con)d(icien) dat de voirs(creven) iii c(ro)ne(n) en(de) drie st(uvers) vand(en) voirs(creven) v c(ro)nen(n) sele(n) gaen/
ind(er) jaerlijcsch(er) betali(n)gen voir de voirs(creven) ii c(ro)ne(n) myn iii st(uvers) en(de) dat de/
selve ii crone(n) sele(n) blive(n) v(er)bonde(n) als pa(n)t en(de) onderpa(n)t voir de voirs(creven)/
drie crone(n) en(de) iii st(uvers) oft die tenig(er) tijt in e(n)niger maniere(n) gelast/
worden het wae(re) voir schot lot sdorps rechte voir bede oft ande(re) laste(n)/
hoedanich die ware(n) En(de) oft oic de selve ii c(ro)ne(n) namaels gequete(n) worde(n)/
alsome(n) dat doen mach soe sele(n) de pe(n)ninge d(air) af comen(de) weder aenge/
leecht te werden op alsulken (con)dicie dat de selve pe(n)ni(n)ge alle laste(n) vand(en)/
voirs(creven) iii c(ro)ne(n) en(de) iii st(uvers) erflijc sele(n) moete(n) drage(n) oft dair enige op q(ua)me/
gelijc voirs(creven) is Hiis int(er)f(uerunt) roelants heyke(n)s t(am)q(uam) scab(ini) lov(anienses) et all(od)ii (con)s(ortes) Ite(m)/
henr(icus) marie(n) et fra(n)co vander hulst t(am)q(uam) scabini de he(re)nt et all(od)ii (con)s(ortes) q(ui) hec/
q(uo)d faciu(n)t scabini p(re)d(i)c(t)i cora(m) quib(us) sat(isfactis) sept(embris) s(ecund)[a]
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Add. 1 [links in de marge naast V°60.1]
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-22 door Mi-Je Van Gils
De selve ii c(ro)ne(n) my(n)/
iii st(uvers) voir al des/
voirscr(even) steet en(de)/
voir elc bezund(er)/
de licen(tia) obli(gan)[do] et ypothe(can)[do]
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer