SAL7368, Act: R°75.2 (147 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°75.2  
Act
Date: 1474-09-27
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-02-14 by Mi-Je Van Gils
It(em) villicus lovan(iensis) med(iantibus) scab(inis) lovan(iensibus) adduxit d(omin)um joh(ann)em de/
langrode ad om(n)ia et sin(gu)[la] bo(na) i(m)mo(bilia) et he(re)dit(aria) wil(he)lmi/
wasscart dicti de dyependale t(am)q(uam) p(ro)cur(atoris) mo(na)st(erii) de vlierbeke/
joh(ann)is vanden berghe f(ilii) quond(am) arnoldi (com)mor(antis) ap(u)[d] wyncxele/
joh(ann)is de dyeve(n) f(ilii) quond(am) wil(he)lmi joh(ann)is de velthem/
f(ilii) quond(am) joha(n)nis wil(he)lmi stercx et petri carbeel infra/
lovaniu(m) et libertate(m) lov(aniensem) sit(a) p(ro) c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus)/
(con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lovanien(sium) quar(um) tenor seq(ui)tur in hec/
verba Cont zij allen lieden dat willem wisscart/
gehete(n) van diependale in p(rese)ncia heeft genomen en(de)/
bekint dat hij genomen heeft vanden eerwerdigen vader/
in gode he(re)n leonarde van gryboval abt des goidshuys va(n) vlier/
beke renu(n)c(ians) thof des selfs goidshuys gehete(n) van dyependale met/
allen den winnen(de) landen bempden eeusselen bosschen thiende(n)/
dair toebehoiren(de) (et)c(etera) et sic ult(er)ius p(ro)ut h(ab)etur octobr(is) xxiiii/
lib(r)[o] lxx Et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt) roelofs langrode sept(embris) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer