SAL7368, Act: R°75.3-V°75.1 (148 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°75.3-V°75.1  
Act
Date: 1474-09-27

Transcription

2019-02-14 by Mi-Je Van Gils
It(em) want de voirs(creven) h(er) jan van langrode op hede(n) als gel(eit) ut sup(ra)/
hadde doen dachdoen den voirs(creven) wille(m) wasscart met eene(n) diene(re)
//
van loeven(en) dat hij hem v(er)nuecht hadde van so v(er)re hij te(n) voirs(creven)/
goidsduyse w(er)t tachter en(de) in gebreke was oft tege(n) he(m) te/
rechte come(n) ware voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loeven(en) ald(air) hij/
niet en quam noch ande(re) van zijne(n) wegen Soe wijsde(n) de/
he(re)n scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers den voirs(creven)/
dienere yerst gehoirt op zijnen eedt datme(n) de(n) voirscr(even)/
geleyden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht/
van zijne(n) beleyde voirs(creven) so v(er)re dat alnoch voir hen come(n)/
was cor(am) d(omi)nis scab(inis) in sca(m)pno sept(embris) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer