SAL7368, Act: R°84.2 (171 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°84.2  
Act
Date: 1474-10-04

Transcription

2019-02-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) wouter vanden dale sone wijlen daneels in p(rese)ncia heeft/
genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft vand(en) vors(creven) arnde/
en(de) sijnen wive die goede h(ier) na bescrev(en) te weten yerst/
de wederhelicht vand(en) voirs(creven) huyse metten toebehoorten/
It(em) drie dach(mael) lants geleg(en) opt eggenvelt It(em) (½) boender/
lants geleg(en) op [bove(n)] tveelenbloc It(em) (½) boender over der mee(re)n/
strate It(em) (½) boender op dboschvelt Te houden te hebben/
te besitten te wynnen en(de) te werve(n) van halfmerte lestled(en)/
eenen t(er)mijn van neghen jae(re)n lang vervolgen(de) elx jairs/
dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) vive mudde(n) corens pag(abilis) cu(m) vanno/
mens(ure) lovan(iensis) sint andriesmisse apostels alle jae(re) te betalen/
en(de) te loeven(en) te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de wynne moete(n)/
leve(re)n alle jae(re) een half hondert walme(re)n om de huysinge dair/
mede te verdecken Item sal de vors(creven) wynne houden de/
voirs(creven) huysinge wel en(de) loflic op sijne(n) cost vand(er) und(er)st(er)/
rijkelen nederweert It(em) sal de vors(creven) wynne de voirscr(even)/
lande houden wel en(de) loflic gelijc reengenoete(n) bove(n) ende/
beneden ende die laten tsijne(n) afsceiden gelijc hij die aenveerde/
Ende alle dese vorweerd(en) voort heeft gelooft de vorscr(even)/
woute(r) binne(n) acht daigen naistcomen(de) te stelle(n) voir de voirs(creven)/
pechtinge eenen goeden borghe cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer