SAL7368, Act: R°85.4-V°85.1 (176 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°85.4-V°85.1  
Act
Date: 1474-10-05

Transcription

2019-02-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) willem pierart als p(ro)cur(eur) [der weduwe(n)] jans wijlen uute(n) hove in deen zijde/
en(de) matheeus colcx in dande(re) die dach van thoene(n) hadden tegen/
malcande(re)n op morgen voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) hebben dien/
dach samentlic verstelt tot in saterdaige naistcomen(de) om alsdan
//
te dienen gelijc hij op morgen gedient soude hebben ende/
heeft de voirs(creven) willem om der mynster moeytte(n) wille alsoe/
hij selve seyde gekind en(de) gelijd openbairlic des hier na volcht/
Inden yerste(n) dat de voirs(creven) wijlen jan sijn zweer in sijnen/
leven(de) live vand(en) voirs(creven) matheeuse ontfaen hadde boven/
ande(re) ontfange vier goude(n) rinsche gul(den) in afslage vanden/
hondert pet(er)s dair questie af es des bleve(n) de coste(n) van/
rechte buyte(n) soe willem seyde Item dat de vors(creven) weduwe/
den voirs(creven) wijlen janne nae staet der heylig(er) kercken/
getrouwt hadde en(de) dat sij nae de doot des vors(creven) wijlen/
jans bleef sitten(de) in hue(re)r beider have Ende voort dat/
heylwijch die wijf es des vors(creven) matheeus na staet der/
heylig(er) kercken getrouwt hadde pliss(is) wijlen van vorst en(de)/
dat na sijn doot zij wettich wijf wordde(n) es des vors(creven)/
matheeus cor(am) langr(ode) heykens octobr(is) v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer