SAL7368, Akte: R°89.2 (175 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°89.2  
Act
Datum: 1474-10-13

Transcriptie

2019-02-24 door Mi-Je Van Gils
It(em) hubrecht de smet die voir den rade vand(er) stad dach/
va(n) rechte hadde genome(n) tege(n) janne cleynart te co(m)pare(re)n/
inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) welke(n) dach op/
en dijssendaghe lestled(en) diende tot welke(n) daghe noch op hede(n)/
de selve jan niet gecompareert en is heeft hem op hede(n)/
te rechte gep(rese)nteert d(air) de selve jan niet voir oghen/
come(n) en is Soe hebbe(n) de scepen(en) gewese(n) wair hij/
niet en quame te(n) opstane smeyers en(de) scep(enen) dat dan/
de selve hubrecht vand(er) sake(n) d(air) voe(r) hij te rechte betoge(n)/
was v(er)weert zijn soude cor(am) scab(inis) in sca(m)pno oct(obris) xiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer