SAL7368, Act: R°97.2-V°97.1 (194 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°97.2-V°97.1  
Act
Date: 1474-10-20

Transcription

2019-02-25 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirs(creven) brued(er) en(de) suste(re)n hebben ope(n)baerlijc geco(n)senteert/
dat de drie vierdegedeelte(n) vand(en) pe(n)ningen die de/
voirs(creven) jorijs ten ocsuyne des(er) come(n)scap sculd(ich) is te geven/
nae begrijp d(er) server come(n)scap dat die op der stad/
wissel in de macht des voirs(creven) jorijs blive(n) selen tot/
aen d(er) tijt toe dat hij vand(en) geheele(n) erve voirs(creven)
//
vestich(eit) nae d(er) stad recht sal hebben Mair soe wa(n)neer/
de voirs(creven) m(eester) gheert va(n) grousselt den selven jorijse/
oic vestich(eit) vand(en) voirs(creven) erve gedaen sal hebben met/
waerscape als voirs(creven) is dan sal de voirs(creven) m(eester) gh(eer)t/
deen vie vand(en) drie vie(re)ndeelen d(er) voirs(creven) d(enieren) moege(n)/
trecken En(de) als de voirs(creven) twee gesusters den voirs(creven)/
jor(ijse) oec gelike vestich(eit) selen hebben gedaen te/
weten(e) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) [ka(tlij)[ne]] met hue(re)n manne en(de) mo(m)boer/
en(de) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) met hue(re)n wettigen kinde(re)n oft/
van dien hue(re)n gedeelte den selven jor(ijse) sulcke seke(rheit)/
gedaen dat hij voe(r) hue(r) en(de) hue(r) wettig(en) kinde(re)n/
des te vreden moege(n) wesen nae der stad recht/
dat dan elcke(n) der voirs(creven) suste(re)n nae den ond(er)scheide/
voirs(creven) hue(r) aendeel d(er) pe(n)ningen vand(er) voirs(creven) come(n)scap/
volge(n) sal eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer